Azatutyun TV online - Television live

3.3 from 5116 vote(s)
Azatutyun TV
The channel's latest videos
ԼՈՒՐԵՐ 16։00 I Ռուսաստանը չի կարող լքել Հայաստանը. Մոսկվան արձագանքում է Փաշինյանին
ԼՈՒՐԵՐ 16։00 I Ռուսաստանը չի կարող լքել Հայաստանը. Մոսկվան արձագանքում է Փաշինյանին
Թալինի դատարանում այսօր մեկնարկեց ՔՊ-ական պաշտոնյայի դատավարությունը
Թալինի դատարանում այսօր մեկնարկեց ՔՊ-ական պաշտոնյայի դատավարությունը
Աշխարհն այսօր 04.09.2023
Աշխարհն այսօր 04.09.2023
Ծիծեռնակաբերդի ճեմուղին 50 մլն դրամով կվերածվի ասֆալտապատ ճանապարհի
Ծիծեռնակաբերդի ճեմուղին 50 մլն դրամով կվերածվի ասֆալտապատ ճանապարհի
Պուտինն ու Էրդողանը հացահատիկի գործարքի շուրջ համաձայնության չեն եկել
Պուտինն ու Էրդողանը հացահատիկի գործարքի շուրջ համաձայնության չեն եկել

Load more

Azatutyun TV Live Stream

Watch Azatutyun TV live stream and enjoy the best of Armenian news, culture, and entertainment. Stay connected and catch all the latest updates by watching television online with Azatutyun TV.
Radio Free Europe/Freedom (RFE/RL) is a television channel that operates under the umbrella of the United States Broadcasting Agency. As a private grantee, RFE/RL receives funding from the US Government and is bound by the principles outlined in US law. These principles mandate that RFE/RL must deliver factual, objective, and professional news to its audience.

One of the key aspects of RFE/RL's operation is its commitment to providing accurate and unbiased news coverage. This means that the channel aims to present news in a manner that is devoid of any political or ideological bias. In doing so, RFE/RL ensures that its audience receives information that is reliable and trustworthy.

It is important to note that RFE/RL operates independently from the US Government, despite its funding source. Representatives of the US Government, including the Executive Director of the Broadcasting Regulatory Council, are not permitted to interfere in any way with RFE/RL's coverage. This ensures that the channel maintains its editorial integrity and is not influenced by external forces.

RFE/RL's primary mission is to promote democratic values and institutions, as well as to advance human rights. The channel achieves this by reporting in countries where a free press is either banned by the government or not fully sanctioned. By providing an alternative source of information, RFE/RL seeks to empower citizens in these countries, allowing them to make informed decisions and participate in the democratic process.

In today's digital age, RFE/RL has also embraced technology to expand its reach. The channel offers a live stream of its programming, allowing viewers to watch television online. This ensures that individuals from around the world can access RFE/RL's content, regardless of their geographical location. By providing this online platform, RFE/RL remains at the forefront of technological advancements and adapts to the changing media landscape.

In conclusion, Radio Free Europe/Freedom (RFE/RL) is a television channel funded by the United States Broadcasting Agency as a private grantee. It is mandated by US law to provide factual, objective, and professional news to its audience. RFE/RL operates independently from the US Government, ensuring its editorial integrity. The channel's mission is to promote democratic values, institutions, and human rights by reporting in countries where a free press is banned or not fully sanctioned. Additionally, RFE/RL offers a live stream, enabling viewers to watch television online and access its content from anywhere in the world.


Azatutyun TV Watch Live Streaming now online

More channels
1in TV
1in TV
3.2 from 5 88 vote(s)
  • 60
Watch television online with 1in TV's live stream. Enjoy your favorite shows and stay up-to-date with the latest news, all from the comfort of your...
3.9 from 5 31 vote(s)
  • 80
Watch television online with ARTN TV's live stream. Stay connected and enjoy your favorite shows and programs on this popular TV channel. Armenian...
Panarmenian TV
Panarmenian TV
3.7 from 5 13 vote(s)
  • 80
Watch Panarmenian TV live stream and enjoy your favorite shows and news online. Tune in to this popular TV channel and watch television online for a...
GalaTV - ԳԱԼԱ
GalaTV - ԳԱԼԱ
3.3 from 5 11 vote(s)
  • 60
Watch GalaTV - ԳԱԼԱ live stream and enjoy the convenience of watching television online. Tune in to GalaTV for a diverse range of entertaining shows...
4.4 from 5 5 vote(s)
  • 80
Watch television online with Kotayk TV's live stream. Experience the best of entertainment, news, and more from the comfort of your own device. Stay...