Television på nätet - Авторские права (DMCA)
Авторские права (DMCA)
TV-kanaler som publiceras på webbplatsen och som finns på Internet (youtube, TV-kanalernas officiella webbplatser och andra öppna källor) distribueras gratis och kräver inga särskilda tillstånd för publicering.

Ryska TV-kanaler publiceras med tillstånd av "VITRINA TV". VITRINA TV grundades av ledande ryska medieföretag för att standardisera distributionen av TV-kanaler i direktsändning på Internet och samarbeta med OTT-operatörer.

Det är vår policy att svara på tydliga meddelanden om påstådda upphovsrättsintrång. Om du är en upphovsrättsinnehavare eller ett ombud för denne och du anser att något innehåll som finns på vår webbplats (Online-television.net) gör intrång i dina upphovsrättigheter kan du skicka in en skriftlig anmälan med följande information för att bekräfta dessa krav):

En fysisk eller elektronisk signatur av en person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av den exklusiva rättighet som påstås vara kränkt.

Identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som påstås ha kränkts eller, om flera upphovsrättsskyddade verk på webbplatsen Online-television.net omfattas av en enda anmälan, en representativ förteckning över sådana verk på den webbplatsen.

Identifiering av det material som påstås göra intrång eller vara föremål för intrångsaktivitet och som ska tas bort eller vars åtkomst ska inaktiveras, samt information som är rimligen tillräcklig för att Online-television.net ska kunna lokalisera materialet. Det bästa sättet att hjälpa oss att snabbt lokalisera innehåll är att tillhandahålla ett sändarprogram och den tidpunkt i sändarprogrammet då du tror att det har skett ett intrång.

Information som är tillräcklig för att Online-television.net ska kunna kontakta dig, t.ex. en adress, ett telefonnummer och en e-postadress där du kan kontaktas. Ett uttalande om att du i god tro tror att användningen av materialet på det sätt som klagomålet gäller inte är tillåten av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller lagen.

Ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt och att du, under straffrättsliga påföljder, är behörig att agera på uppdrag av ägaren av den exklusiva rättighet som påstås ha blivit kränkt.

Observera att en person som medvetet och materiellt felaktigt uppger att ett material eller en aktivitet utgör ett intrång kan bli föremål för skadeståndsansvar.

Vänligen skicka ditt meddelande till to:info@Online-television.net