Televisie Online - Авторские права (DMCA)
Авторские права (DMCA)
Op de site gepubliceerde TV-kanalen, gevonden op het internet (youtube, officiële sites van TV-kanalen en andere open bronnen), worden gratis verspreid en vereisen geen speciale toestemmingen voor publicatie.

Russische TV kanalen worden geplaatst met de toestemming van "VITRINA TV". VITRINA TV is opgericht door toonaangevende Russische media holdings om de distributie van on-air TV kanalen op het internet te standaardiseren en samen te werken met OTT operators.

Het is ons beleid om te reageren op duidelijke kennisgevingen van vermeende inbreuk op het auteursrecht. Als u een eigenaar van auteursrechten bent of een agent daarvan, en u gelooft dat inhoud die op onze website (Online-television.net) wordt gehost, uw auteursrechten schendt, dan kunt u een kennisgeving met de volgende informatie schriftelijk indienen om deze vereisten te bevestigen):

Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt wordt geschonden.

Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op de Online-television.net website worden gedekt door een enkele kennisgeving, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site.

Identificatie van het materiaal waarvan beweerd wordt dat het geschonden is of het onderwerp is van schendende activiteiten en verwijderd dient te worden of waartoe de toegang uitgeschakeld dient te worden, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om Online-television.net toe te laten het materiaal te lokaliseren. Het verstrekken van de feed van een omroeporganisatie en het tijdstip op deze feed waarop u denkt dat er een inbreuk is gepleegd, is de beste manier om ons te helpen de inhoud snel te lokaliseren.

Informatie die redelijkerwijs voldoende is om Online-television.net in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer en een e-mailadres waarop u gecontacteerd kan worden. Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt, niet toegelaten is door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet.

Een verklaring dat de informatie in de melding accuraat is, en op straffe van meineed, dat u gemachtigd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt.

Houdt u er rekening mee dat een persoon die bewust een onjuiste voorstelling geeft van materiaal of activiteiten die inbreuk maken, aansprakelijk kan worden gesteld.

Stuur uw kennisgeving naar to:info@Online-television.net