•   טלוויזיה באינטרנט -Авторские права (DMCA) 

Авторские права (DMCA)

ערוצי טלוויזיה המתפרסמים באתר, המצויים באינטרנט (יוטיוב, אתרים רשמיים של ערוצי טלוויזיה ומקורות פתוחים אחרים), מופצים ללא תשלום ואינם מצריכים הרשאות מיוחדות לפרסום.

ערוצי טלוויזיה רוסיים מתפרסמים באישור של "VITRINA TV". VITRINA TV נוסדה על ידי אחזקות מדיה מובילות ברוסיה כדי לתקן את הפצת ערוצי הטלוויזיה באוויר באינטרנט ולעבוד עם מפעילי OTT.

המדיניות שלנו היא להגיב להודעות ברורות על הפרת זכויות יוצרים לכאורה. אם אתה בעל זכויות יוצרים או סוכן שלהם, ואתה סבור שכל תוכן שמתארח באתר האינטרנט שלנו (Online-television.net) מפר את זכויות היוצרים שלך, אז אתה רשאי לשלוח הודעה עם המידע הבא בכתב כדי לאשר דרישות אלה) :

חתימה פיזית או אלקטרונית של אדם המורשה לפעול בשם הבעלים של זכות בלעדית שהופרה לכאורה.

זיהוי של היצירה המוגנת בזכויות יוצרים שנטען כי הופרו, או, אם מספר יצירות המוגנות בזכויות יוצרים באתר האינטרנט Online-television.net מכוסות בהודעה אחת, רשימה מייצגת של יצירות כאלה באתר זה.

זיהוי החומר שנטען שהוא מפר או שהוא נושא לפעילות מפרה ושיש להסיר או לבטל את הגישה אליו, ומידע מספיק סביר כדי לאפשר ל-Online-television.net לאתר את החומר. אספקת עדכון של גורם שידור והזמן שבו אתה מאמין שהייתה הפרה, היא הדרך הטובה ביותר לעזור לנו לאתר תוכן במהירות.

מידע מספיק סביר כדי לאפשר ל-Online-television.net ליצור איתך קשר, כגון כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני שבה ניתן ליצור איתך קשר. הצהרה על כך שאתה מאמין בתום לב שהשימוש בחומר באופן שהתלונן עליו אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים, סוכנו או החוק.

הצהרה כי המידע בהודעה מדויק, ובכפוף לעונש של עדות שקר, כי אתה מורשה לפעול בשם הבעלים של זכות בלעדית שהופרה לכאורה.

לידיעתך, כל אדם שמציג ביודעין מצג שווא מהותי שחומר או פעילות מפרים עלול להיות חשוף לחבות.

אנא שלח את הודעתך לכתובת: info@Online-television.net


     טלוויזיה לפי מדינה