Angelus TV 線上 - 電視直播

3.3 / 519 票
Angelus TV
该频道的最新视频
VATICANO Ep. 613: producție EWTN - tradusă în limba română pentru AngelusTV de Anca Ciobanu.
VATICANO Ep. 613: producție EWTN - tradusă în limba română pentru AngelusTV de Anca Ciobanu.
SUPEREROU FĂRĂ MASCĂ - Sezonul 1, Episodul 6
SUPEREROU FĂRĂ MASCĂ - Sezonul 1, Episodul 6
VATICANO Ep. 612: producție EWTN - tradusă în limba română pentru AngelusTV de Anca Ciobanu.
VATICANO Ep. 612: producție EWTN - tradusă în limba română pentru AngelusTV de Anca Ciobanu.
CONFESIONAL - Sezonul 2, Episodul 2
CONFESIONAL - Sezonul 2, Episodul 2
CONFESIONAL - Sezonul 2, Episodul 1
CONFESIONAL - Sezonul 2, Episodul 1

载入更多

Angelus TV 现场直播

观看 "Angelus TV "电视频道直播,欣赏我们精彩的节目。发现实时流播的各种节目和活动,您的观看体验将更加完美。快来通过电视直播探索我们的世界吧。 Angelus TV 是罗马尼亚领先的天主教广播公司,旨在通过其全国性的电视模式,将罗马尼亚和散居地的整个天主教社区汇聚在一起。这一创新项目是一项面向所有教派、宗教和非宗教信仰人士的举措,其目标受众既包括两种教派(罗马天主教和希腊天主教)的天主教观众,也包括对文化、社会和时事问题感兴趣的普通大众。

Angelus TV 拥有强大的在线业务,提供广泛的直播节目,涵盖天主教社会生活的方方面面。无论您身在何处,都可以收看电视直播,了解全国各地天主教堂区和教堂举办的活动、弥撒和聚会。

天使电视频道的主要优势之一是它的节目是现场直播的,为您提供真实的互动体验。因此,即使您身在另一个城市,甚至另一个国家,也能感受到自己仿佛置身于天主教团体生活的重要事件之中。这种现代和创新的天主教广播方式旨在为信众和教会举行的宗教仪式之间建立紧密的联系。

通过 Angelus 电视频道,观众可以收看宗教仪式的电视直播,包括弥撒、祈祷、布道和其他重要活动。特别宗教仪式,如圣诞节、复活节和教会守护圣徒的庆祝活动,也会进行现场直播。这使信众有机会以虚拟方式参与这些活动,并感到与宗教团体的距离更近了。

除了宗教仪式的现场直播外,天使电视台还就天主教社区内外感兴趣的各种主题提供信息和教育节目。这些节目涵盖灵修、家庭生活、宗教教育、社会和文化问题以及时事等主题。通过这种方式,该电视频道成功地满足了观众的不同需求和兴趣。

天使电视台还促进宗教间和文化间对话,为辩论和了解共同的社会问题提供平台。通过这种方式,该电视频道为营造一个宽容开放的环境做出了贡献,在这个环境中,所有宗教派别和种族群体都可以自由表达自己的观点,并为共同利益而共同努力。


Angelus TV 網絡電視直播

更多电视频道
观看 Sat2000 实时流,享受在线观看电视的乐趣。随时随地与您喜爱的电视频道保持联系。 TV2000 是意大利一家私营的全国性广播电视频道,以其普通和天主教启发式节目迎合广大观众的需求。TV2000 由 Rete Blu...