QTV 線上 - 電視直播

3.4 / 5 5 票
QTV
该频道的最新视频
Chuyển động Đông Bắc ngày 30/3/2023
Chuyển động Đông Bắc ngày 30/3/2023
Tăng cường giám sát, thực hiện chính sách, pháp luật và các nghị quyết HĐND tỉnh
Tăng cường giám sát, thực hiện chính sách, pháp luật và các nghị quyết HĐND tỉnh
Dự báo thời tiết đêm 29/3, ngày 30/3/2023
Dự báo thời tiết đêm 29/3, ngày 30/3/2023
Nghề làm đồ da thủ công
Nghề làm đồ da thủ công
Siêu âm thai và những điều cần biết
Siêu âm thai và những điều cần biết

载入更多

QTV 现场直播

广宁广播电视台(QTV)是广宁省人民委员会直属广播电视台,其使命是为广宁省党委、政府和人民提供信息服务。广宁省内外的所有观众、听众。

自2019年1月2日起,由于省内媒体机构重组,QTV与广宁报(省委直属)、广宁省门户网站和下龙报成为新省媒体的一部分机构,广宁省媒体中心。


QTV 網絡電視直播

更多电视频道
HTV9
HTV9
3.4 / 5 11 票
  • 60
HTV9 是胡志明市的新闻政治频道,每天 23:30/24 小时播出。它是最早的两个 HTV 频道之一,最早的 HTV 频道,也是胡志明市和邻近省份观众的主要电视频道。这也是越南的第一个电视频道。...
2.8 / 5 53 票
  • 60
DaNangTV2 是岘港广播电视台的综合信息娱乐频道。它于2008年5月5日试播,并于2008年6月1日正式播出。 岘港广播电视台(英语:Da Nang Radio - Television Station)是岘港市人民委员会下属的一个地方广播电台。该站包括 2 个电视频道:DaNangTV 1...
3 / 5 5 票
  • 60
岘港广播电视台(Da Nang Radio And Television Station)是岘港市人民委员会下属的地方广播电视台。 该站包括2个电视频道:DaNangTV1HD和DaNangTV2HD,广播频道:FM98.5MHz...
3 / 5 15 票
  • 60
BTV11(购物频道) 该频道每天24小时播出。 以前由 AVG 管理 - MobiTV 的另一个名称是 SAM,现在又回来了。该频道现与Binh Duong广播电视台、HD Communication and Trading Co.合作。...
2.8 / 5 5 票
  • 60
后江电视台 (HGTV) 是由后江省人民委员会运营的地方电视台。每天开始时,电台都会播放器乐,称为电台的“配乐”,以及代表电台名称和位置的句子,电台称为“合唱”。由一男一女的播音员轮流朗读。电台的音乐主题是音乐家 Quoc Huong 的“Tam Vu”,自电台成立以来一直沿用至今。...