MPL TV 線上 - 電視直播

3.5 / 52 票
MPL TV
该频道的最新视频
Ramazan Bayramı | Dr. Abdulcabbar Boran
Ramazan Bayramı | Dr. Abdulcabbar Boran
Ramazan Bayramı | İmam İskender Ali MİHR
Ramazan Bayramı | İmam İskender Ali MİHR
Berat kandili | İmam İskender Ali MİHR
Berat kandili | İmam İskender Ali MİHR
Regaip Kandiliniz ve Hidayet Gününüz Mübarek Olsun | Dr. Abdulcabbar Boran
Regaip Kandiliniz ve Hidayet Gününüz Mübarek Olsun | Dr. Abdulcabbar Boran
Mevlid Kandili | İmam İskender Ali MİHR
Mevlid Kandili | İmam İskender Ali MİHR

载入更多

MPL TV 现场直播

MPL TV 是土耳其领先的直播电视频道之一。MPL TV 为观众提供高质量的娱乐节目,节目种类繁多,内容丰富,涉及新闻、体育、连续剧和电影等多个类别。借助直播功能,观众可以即时关注自己喜爱的节目,并通过电视直播观看选项随时随地观看自己想看的节目。MPL TV 始终致力于以高质量的广播和经验丰富的工作人员为观众提供最佳的电视体验。 MPL TV 是米尔基金会于 2017 年建立的一个宗教主题电视频道。该频道被公认为土耳其的苏菲频道,一般播放伊斯兰节目。MPL TV 是 Nur TV 的姊妹频道,许多节目在两个频道同时播出。

MPL 电视台由米尔基金会创办,是一个宗教广播电视频道。该频道自称为土耳其的苏菲频道,试图通过各种节目和广播来满足人们对宗教的期望。

MPL 电视台的口号是 "土耳其的苏菲频道",这表明该频道主要关注苏菲问题。苏菲派是一种强调伊斯兰教神秘性和内在维度的运动,MPL 电视台旨在促进对这一运动的传播和了解。

直播丰富了该频道的广播流。通过直播,观众可以实时参与宗教节目,获得互动体验。通过这种方式,MPL TV 为观众提供了更深入地生活和了解宗教的机会。

MPL TV 的节目涵盖各种宗教主题。伊斯兰教的基本原则、《古兰经》的注释、先知的生平、伊斯兰教历史、苏菲主义只是该频道播出的部分节目。这些节目为观众提供了更好地了解和实践伊斯兰教的机会。

MPL TV 的目标受众一般由宗教人士组成。该频道的目标受众是任何重视伊斯兰价值观并希望践行这些价值观的人。该频道还为希望深入了解苏菲教义的观众提供特别节目。

除宗教广播外,MPL TV 还关注社会问题。该频道旨在通过探讨与人们日常生活相关的问题,展示如何将伊斯兰价值观付诸实践。通过这种方式,它可以帮助观众将宗教信仰融入日常生活。

总之,米尔基金会创办的 MPL 电视台自诩为土耳其的苏菲频道。它通过宗教主题广播和现场直播,为观众提供丰富的宗教内容。MPL TV 帮助观众了解更多的宗教知识。


MPL TV 網絡電視直播

更多电视频道
3ABN Latino
3ABN Latino
通过3ABN Latino体验最好的基督教节目!享受这个鼓舞人心的电视频道的实时流媒体访问和在线观看电视。让自己沉浸在丰富多彩的节目中,在舒适的家中提升心灵,弘扬家庭价值观。 3ABN...
观看 Telecadena SBN 实时流,享受终极电视体验。收看这个激动人心的频道,在线收看电视,了解最新新闻、节目和娱乐信息。 SBN Telecadena...
观看 CDM Internacional 实时流,在线欣赏各种电视节目。通过这个充满活力的电视频道,与您喜爱的节目保持联系,并捕捉最新的新闻、娱乐等内容。 向全世界传播福音:Milagro 之歌》的影响 1987 年,知名传道人伊耶-艾维拉(Yiye...
TRT 儿童频道是土耳其领先的儿童频道之一。TRT Çocuk 实时流为儿童提供充满乐趣和教育意义的内容。TRT Çocuk为孩子们打开了一扇通往充满动画片、教育节目和互动游戏的世界之门,有助于孩子们的成长。TRT Çocuk...
观看 Tanasuh Tv 实时流,享受在线观看电视的便利。您可以在自己的设备上随时了解最新的新闻、节目和娱乐信息。 Al-Tanasah 卫星频道:通过直播和在线电视拓展视野...